Phần mềm xử lý ảnh công nghiệp của dòng camera Cognex In-sight 2800

Posted on Posted in Tin tức kỹ thuật

Camera Cognex In-Sight 2800 là dòng máy thị giác (chụp và xử lý ảnh) tích hợp với công nghệ AI thế hệ mới.

In-Sight 2800 được lập trình qua giao diện EasyBuilder trong nền tảng phần mềm In-Sight Vision Suite. EasyBuilder là công cụ vô cùng đơn giản “point-and-click training”,rất lý tưởng cho việc thiết lập các jobs xử lý ảnh từ đơn giản tới phức tạp.

Download Software from MyCognex

EasyBuilder point-and-click training environment showing inspection application

Người sử dụng cũng có thể dùng giao diện spreadsheet để xây dựng các chương trinnh phức tạp và nâng cao.

Spreadsheet development environment showing classification application

In-Sight 2800 được nhúng các công nghệ xử lý ảnh truyền thống và AI (edge learning)  có khả năng xử lý hiệu xuất cao các ứng dụng kiểm tra

Trang bị nhiều thư viện công cụ  như Measure Distance, Pixel Count, Count Patterns and Math and Logic Tools, và ViDi EL (training 5-10 ảnh)

 

five images of four different gears labeled with ViDi EL overlays

ViDi EL Classify : công cụ xử lý anh AI cho phân loại sản phẩm

video thumbnail

ViDi EL Read : công cụ xử lý ảnh Ai cho nhận diện ký tự quang học OCR
ViDi EL read