Dầu thủy lực Petronas

Posted on Posted in Dầu mỡ, Sản phẩm

Download Thông số kỹ thuật sản phẩm

Dầu Thuỷ Lực Petronas Hydraulic Series được khuyến nghị sử dụng trong:

  • Các hệ thống thủy lực di động và công nghiệp khác nhau hoạt động trong điều kiện bình thường đến nặng đòi hỏi kiểm soát tốt độ nhớt của chất lỏng trong chu kỳ vận hành
  • Hệ thống thủy lực chịu sự thay đổi cao và / hoặc nhanh chóng trong vận hành và / hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh
  • Hệ thống thủy lực ngoài trời hoạt động ở vùng khí hậu lạnh, nơi yêu cầu bảo vệ cao trong nhiệt độ hạ nhiệt độ và khởi động lạnh thường xuyên gặp phải
  • Hệ thống thủy lực yêu cầu độ chính xác cao và hiệu quả ổn định của hệ thống (ví dụ: máy đúc kim loại…)

Thông số kỹ thuật

Đặc tính Tiêu chuẩn Thống số 10 15 22 32
Specific Gravity @15°C ASTM D 4052 (1) 0.856 0.860 0.868 0.871
Độ nhớt ở 40°C, cSt ASTM D 445 ±10% 10 15 22 32
Độ nhớt ở  100°C, cSt ASTM D 445 ** 2.7 3.4 4.3 5.4
Viscosity Index ASTM D 2270 (1) 108 98 101 102
Điểm chớp cháy , °C ASTM D 92 Report 150 150 170 220
Điểm rót chảy , °C ASTM D 97 ** -39 -39 -36 -33
TAN, mgKOH/g ASTM D 664 (1) 0.60 0.60 0.60 0.60
FZG, Cấp chịu tải ISO 14635-1 Min. 10 12 12 12 12
Khả năng tách nước , 40/37/3 – mins ASTM D 1401 ** 10 10 10 15
Copper Strip Corrosion ASTM D 130 Max. 2 1b 1b 1b 1b
TOST life, hours ASTM D 943 Min. 1000 3900 3900 3900 3900
Foam Sequence I, mL
Foam Sequence II, mL Foam Sequence III, mL
ASTM D 892 Max. 150/0
Max. 75/0 Max. 150/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

 

Đặc tính Tiêu chuẩn Thông số 46 68 100 150
Specific Gravity @15°C ASTM D 4052 (1) 0.877 0.883 0.886 0.890
Kinematic Viscosity at 40°C, cSt ASTM D 445 ±10% 46 68 100 150
Kinematic Viscosity at 100°C, cSt ASTM D 445 ** 6.8 8.7 11.2 14.7
Viscosity Index ASTM D 2270 (1) 102 99 97 97
Flash Point, °C ASTM D 92 Report 220 230 240 240
Pour Point, °C ASTM D 97 ** -33 -30 -27 -27
TAN, mgKOH/g ASTM D 664 (1) 0.60 0.60 0.60 0.60
FZG, Stages Passed ISO 14635-1 Min. 10 12 12 12 12
Water Separability, 40/37/3 – mins ASTM D 1401 ** 15 15 30 30
Copper Strip Corrosion ASTM D 130 Max. 2 1b 1b 1b 1b
TOST life, hours ASTM D 943 Min. 1000 3900 3900 3900 3900
Foam Sequence I, mL Foam Sequence II, mL
Foam Sequence III, mL
ASTM D 892 Max. 150/0 Max. 75/0
Max. 150/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0