KIMZ trưng bầy giải pháp đồ gá ZEROline tại EMO Hannover 2023

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức công ty

KIMZ (Korea) – nhà nghiên cứu và phát triển các giải pháp gá kẹp chính xác cao, đã tham gia trưng bầy dòng sản phẩm ZEROline tại triển lãm EMO Hannover từ 18-23/9/2023 (Stand E78, Hall 6).

Dòng sản phẩm ZEROline đã liên tục được mở rộng từ năm 2007 với thương hiệu đồ gá:

ZERO Point : ê tô, đồ gá cho máy cắt dây EDM
ZERO Set    : đồ gá cho máy xung điện và máy phay CNC
ZERO Mag  : đồ gá kẹp từ
ZERO Vac   : đồ gá kẹp chân không