Dầu thủy lực Petronas HV

Posted on Posted in Dầu mỡ, Sản phẩm

Dầu thủy lực VG 32, 46, 68, 100, 150

Đóng gói : phuy 209 L ; xô 18 L

Dầu Thuỷ Lực Petronas Hydraulic HV Series được khuyến nghị sử dụng trong:

  • Các hệ thống thủy lực di động và công nghiệp khác nhau hoạt động trong điều kiện bình thường đến nặng đòi hỏi kiểm soát tốt độ nhớt của chất lỏng trong chu kỳ vận hành
  • Hệ thống thủy lực chịu sự thay đổi cao và / hoặc nhanh chóng trong vận hành và / hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh
  • Hệ thống thủy lực ngoài trời hoạt động ở vùng khí hậu lạnh, nơi yêu cầu bảo vệ cao trong nhiệt độ hạ nhiệt độ và khởi động lạnh thường xuyên gặp phải
  • Hệ thống thủy lực yêu cầu độ chính xác cao và hiệu quả ổn định của hệ thống (ví dụ: máy đúc kim loại…)