Đèn led LLG/LLWG dạng thanh (Ai Tec)

Posted on Posted in Aitec led, Sản phẩm

Dòng ánh sáng khuếch tán độ sáng cao Dòng LLWG

Ứng dụng:

Tiết kiệm chi phí với ánh sáng khuếch tán độ sáng cao

● Tiết kiệm chi phí với độ sáng cao

● Ít phản xạ được tạo ra vì ánh sáng khuếch tán, độ rọi cao được chiếu vào mẫu.

● Các ứng dụng khác nhau như chiếu sáng truyền dẫn, chiếu sáng phản xạ và chiếu sáng khuếch tán

● Phù hợp nhất để kiểm tra vết xước, kiểm tra bản in, kiểm tra hình dạng và đo kích thước

● Nhiều ứng dụng như các bộ phận điện tử, in ấn, chế biến thực phẩm và điều trị y tế.

Thông số kỹ thuật:

Dòng sản phẩm LLG:

Model LxWxH[mm] Light-emitting part A (mm) Maximum rated curent (A) Power consumption (wtiiteKW) Input voltage (V) Example of applicable power supply
LLGD35NW 45x25x22 35 0.05 1.2 24 LPDC1-2430W-R05
LLGD75NW 85x25x22 75 0.1 2.4 24 LPDC1 -2430W-R1
LLGD115NW 125x25x22 115 0.15 3.6 24 LPDC1-2430W-R15
LLGD155NW 165x25x22 155 0.2 4.8 24 LPDC1 -2430W-R2
LLGD195NW 205x25x22 195 0.25 6 24 LPDC1-2430W-R25
LLGD235NW 245x25x22 235 0.3 7.2 24 LPDC1-2430W-R3
LLGD315NW 325x25x22 315 0.4 9.6 24 LPDC1-2430W-R4
LLGD395NW 405x25x22 395 0.5 12 24 LPDC1 -2430W-R5
LLGD475NW 485x25x22 475 0.6 14.4 24 LPDC1-2430W-R6
LLGD555NW 565x25x22 555 0.7 16.8 24 LPDC1-2430W-R7
LLGD635NW 645x25x22 635 0.8 19.2 24 LPDC1 -2430W-R8
LLGD715NW 725x25x22 715 0.9 21.6 24 LPDC1 -2430W-R9
LLGD795NW 805x25x22 795 1 24 24 LPDC1 -2430W-1R
LLGD1195NW 1205x25x22 1195 1.5 36 24 LPDC1 -24151W-1R5

Dòng sản phẩm LLWG:

Model LxWxH[mm] Light-emitting part A {mm) Maximum rated current (A) Power consumption (white)(W) Input voltage (V) Example of applicable power supply I
LLWGD35NW 45x41x22 35 0.1 2.4 24 LPDC1-2430W-R1
LLWGD75NW 85x41x22 75 0.2 4.8 24 LPDC1-2430W-R2
LLWGD115NW 125x41x22 115 0.3 7.2 24 LPDC1-2430W-R3
LLWGD155NW 165x41x22 155 0.4 9.6 24 LPDC1 -2430W-R4
LLWGD195NW 205x41x22 195 0.5 12 24 LPDC1-2430W-R5
LLWGD235NW 245x41x22 235 0.6 14.4 24 LPDC1-2430W-R6
LLWGD315NW 325x41x22 315 0.8 19.2 24 LPDC1-2430W-R8
LLWGD395NW 405x41x22 395 1 24 24 LPDC1-2430W-1R
LLWGD475NW 485x41x22 475 1.2 28.8 24 LPDC1 -24151W-1R2
LLWGD555NW 565x41x22 555 ^A 33.6 24 LPDC1-24151W-1R4