Đèn Led Dome LDG (Ai Tec)

Posted on Posted in Aitec led, Sản phẩm

Dòng sản phẩm đèn led mái vòm LDG

Ứng dụng:

Chiếu xạ ánh sáng khuếch tán từ bên trong hình dạng mái vòm

● Ánh sáng phản xạ bên trong mái vòm được chiếu xạ đồng đều.

● Phản xạ bị giảm do ánh sáng khuếch tán (gián tiếp) được chiếu vào mẫu.

● Thích hợp nhất để chiếu xạ ánh sáng gián tiếp hoạt động từ khoảng cách gần

● Thích hợp nhất để kiểm tra việc in trên kim loại phản chiếu, phim và nhựa

● Nhiều ứng dụng trong lĩnh vực khác như các bộ phận điện tử, in ấn, chế biến thực phẩm và điều trị y tế.

Thông số kỹ thuật:

Model A B C H Maximum rate current Power comsumption (w) input  voltage example of applicable power supply
LDG77x27N W-E41 77 20 27 50 0.23 5.4 24 TPDP1B-2410NCW
LDG102x52NW-E41 102 20 52 60 0.31 7.5 24 TPDP1B-2430NCW
LDG127x77NW-E41 127 30 77 75 0.48 9.6 24 TPDP1B-2430NCW
LDG152x102NW-E4 152 30 102 85 0.51 12.2 24 TPDP1B-2430NCW
LDG177x127NW-E41 177 40 127 95 0.57 13.7 24 TPDP1B-2430NCW
LDG202x152NW-E41 202 40 152 110 0.67 16 24 TPDP1B-2430NCW
LDG252x202NW-E41 252 60 202 135 0.8 19.1 24 TPDP1B-2430NCW
LDG302x252NW-E41 302 60 252 160 0.95 22.8 24 TPDP1B-2430NCW