Đèn led LLRRC dạng thanh (Ai Tec)

Posted on Posted in Aitec led, Sản phẩm

Chiếu sáng dòng độ sáng cao Dòng LLRRC (Mẫu cũ : LLRR)

Chiếu sáng vạch đường có độ sáng cao định hướng cao

● Ánh sáng có cường độ và định hướng cao

● Cấu trúc quang học độc đáo có thể phát hiện các khuyết tật, lỗi sản phẩm mà trước đây không thể phát hiện được.

● Khả năng chiếu xạ khoảng cách xa hơn chiếu sáng đường truyền thông thường, được kích hoạt nhờ thiết kế quang học định hướng cao được phát triển độc lập.

● Phù hợp nhất để chụp ảnh công việc với tốc độ cao

Thông số kỹ thuật:

1 Model UWxH[mm] Light-emitting part A (mm) Power consumption (white) (W) Input voltage (V) Example of applicable power supply D
LLRRC1 OOF * 150x45x109 100 38.4 48 LPDCJ1-48301W-R8
LLRRC200F* 250x45x109 200 76.8 48 LPDC J1 -48301W-R8
LLRRC300F* 350x45x109 300 115.2 48 LPDCJ1-48301W-R8
LLRRC400F * 450x45x109 400 153.6 48 LPDCJ1-48301W-R8
LLRRC500F * 550x45x109 500 192 48 LPDCJ1-48301W-R8
LLRRC600F * 650x45x109 600 230.4 48 LPDCJ 1-48301W-R8
LLRRC700F * 750x45x109 700 268.8 48 LPDCJ1A-48601W-R8
LLRRC800F * 850x45x109 800 307.2 48 LPDCJ 1A-48601W-R8
LLRRC900F * 950x45x109 900 345.6 48 LPDCJ1 A-48601 W-R8
LLRRC1000F * 1050x45x109 1000 384 48 LPDCJ1 A-48601 W-R8