Đèn Led Ring LRG (Ai Tec)

Posted on Posted in Aitec led, Sản phẩm

Dòng sản phẩm đèn dạng vòng LRG

Ứng dụng:

  • Dễ dàng chiếu xạ ánh sáng khuếch tán
  • Có độ sáng cao có thể chiếu xạ đồng đều ánh sáng khuếch tán
  • Phạm vi chiếu xạ rộng từ góc thấp đến góc cao
  • Đèn LED gắn trên bề mặt và bảng điều khiển bộ khuếch tán có hình dạng đặc biệt cho ánh sáng khuếch tán đồng đều với công suất cao
  • Dòng tiêu chuẩn có kích thước đường kính lớn tới 300 mm
  • Nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác như các bộ phận điện tử, in ấn, chế biến thực phẩm và điều trị y tế.

Thông số kỹ thuật:

Model A B C H Maximum rate current Power comsumption (w) input  voltage example of applicable power supply
LRG30x10NW-E41 32 10 20 16 0.07 1.7 24 TPDP1B-2410NCW
LRG48x18NW-E41 50 18 40 16 0.15 3.6 24 TPDP1B-241ONCW
L RG48x28N W-E41 50 28 40 16 0.13 3.1 24 TPDP1 B-241 ONCW
LRG71 x27NW-E41 75 27 43 16 0.23 5.5 24 TPDP1 B-241 ONCW
LRG96x52N W-E41 100 52 68 16 0.3 7.2 24 TPDP1 B-241 ONCW
LRG121 x77NW-E41 125 77 93 16 0.4 9.6 24 TPDP1B-2430NCW
LRG146x102NW-E41 150 102 118 16 0.5 12 24 TPDP1B-2430NCW
LRG171x127NW-E41 175 127 143 16 0.6 144 24 TPDP1B-2430NCW
LRG196x152NW-E41 200 152 168 16 0.75 18 24 TPDP1B-2430NCW
LRG246x202NW-E41 250 202 218 16 0.8 19.2 24 TPDP1B-2430NCW
LRG296x252NW-E41 300 252 268 16 0.95 22.8 24 TPDP1B-2430NCW