Tấm kẹp phôi trực tiếp Zeropoint cho máy cắt dây EDM

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Zeropoint cho máy cắt dây EDM
Mã hàng Mô tả
ZP-022175 Các tính năng:
Kẹp phôi theo hướng lên xuống. Sử dụng một, hai hoặc bốn đơn vị đơn vị kẹp, có thể kẹp từ phôi nhỏ đến trung bình. Cấp dưới của phôi là + 5 mm
Phạm vi kẹp:
Nếu sử dụng một đơn vị: phôi nhỏ tới 3kg
Nếu sử dụng hai đơn vị: phôi nhỏ tới 5kg
Nếu sử dụng bốn đơn vị: phôi trung bình lên đến 20kg
Vật liệu: thép không gỉ
 ZP-022177 Các tính năng:
Kẹp phôi theo hướng lên xuống. Sử dụng một, hai hoặc bốn đơn vị đơn vị kẹp, có thể kẹp từ phôi nhỏ đến trung bình. Có thể thay đổi chiều cao của trục Z. Cấp dưới của phôi là + 5 mm
Phạm vi kẹp:
Nếu sử dụng một đơn vị: phôi nhỏ tới 3kg
Nếu sử dụng hai đơn vị: phôi nhỏ tới 5kg
Nếu sử dụng bốn đơn vị: phôi trung bình lên đến 20kg
Vật liệu: thép không gỉ
 ZP-024180 Các tính năng:
Kẹp phôi theo hướng lên xuống. Sử dụng một, hai hoặc bốn đơn vị đơn vị kẹp, có thể kẹp từ phôi nhỏ đến trung bình. Mức độ gia công của phôi là 0 hoặc + 5 mm
Phạm vi kẹp:
Nếu sử dụng một đơn vị: phôi nhỏ tới 5kg
Nếu sử dụng hai đơn vị: phôi trung bình lên đến 10kg
Nếu sử dụng bốn đơn vị: phôi lớn trên 10kg
Vật liệu: thép không gỉ
ZP-025300 Các tính năng:
Kẹp phôi theo hướng lên xuống. Sử dụng một, hai hoặc bốn đơn vị đơn vị kẹp, có thể kẹp từ phôi nhỏ đến trung bình. Mức độ gia công của phôi là 0 hoặc + 5 mm
Phạm vi kẹp:
Nếu sử dụng một đơn vị: phôi nhỏ tới 5kg
Nếu sử dụng hai đơn vị: phôi trung bình lên đến 10kg
Nếu sử dụng bốn đơn vị: phôi lớn trên 10kg
Vật liệu: thép không gỉ