Thanh gá kẹp phôi Zeropoint cho máy cắt dây EDM

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Zeropoint cho máy cắt dây EDM
Model Kích thước
(mm)
Mô tả Sử dụng cho máy cắt dây EDM
Tiêu chuẩn Toàn bộ L L1 W H Bộ kẹp BEAM Agie
Charmilles
Fanuc Makino Mitsubishi Seibu Sodick
ZP-021320.5 ZP-020550SS
ZP-020550DS
370 321 70 30 370 * 70 * 30 – 320.5 2050 TW-Y
ZP-021330 380 330 70 30 380 * 70 * 30 – 330 FA 10S-Y
ZP-021369 420 369 70 30 420 * 70 * 30 – 369 CUT2000-Y
ZP-021370 420 370 70 30 420 * 70 * 30 – 370 U3-Y
U3HEAT-Y
U32J-Y
W32-Y
UPV3-Y
ZP-021380 450 380 70 30 450 * 70 * 30 – 380 NA1200-Y
ZP-021395 450 395 70 30 450 * 70 * 30 – 395 SL400-Y
AG400L-Y
ZP-021400 450 400 70 30 450 * 70 * 30 – 400 DUO43-Y
ZP-021418 470 418 70 30 470 * 70 * 30 – 418 DUO43-Y
ZP-021420 470 420 70 30 470 * 70 * 30 – 420 240-X
440-Y
2050TW-X
ZP-021422 470 422 70 30 470 * 70 * 30 – 422 M350S-X
ZP-021426 480 426 70 30 470 * 70 * 30 – 426 0iDP-X M350-X
M35A-X
ZP-021430 480 430 70 30 480 * 70 * 30 – 430 FA10S-X
FA20S-Y
ZP-021450 500 450 70 30 500 * 70 * 30 – 450 1iB-Y
ZP-021469 520 469 70 30 520 * 70 * 30 – 469 2F-X
3F-Y
CUT2000-X
CUT3000-Y

 

Model Kích thước (mm) Mô tả Sử dụng cho máy cắt dây EDM
Standard Universal L L1 W H Bộ kẹp BEAM Agie
Charmilles
Fanuc Makino Mitsubishi Seibu Sodick
ZP-021470 ZP-020550SS
ZP-020550DS
520 470 70 30 520 * 70 * 30 – 470 U3-X
U3HEAT-X
U32J-X
W32-X
UPV3-X
W53J-Y
U53J-Y
W53FB-Y
UPV3-Y
ZP-021475 520 475 70 30 520 * 70 * 30 – 475 AG600-Y
ZP-021480 530 480 70 30 530 * 70 * 30 – 480 CUT3000-X 1iE-Y
C-600iA-Y
NA1200-X
NA2400-Y
ZP-021495 ZP-020715SS
ZP-020715DS
550 495 70 30 550 * 70 * 30 – 495 SL600-Y
ZP-021500 550 500 70 30 550 * 70 * 30 – 500 DUO64-Y AG400-X
ZP-021550 600 550 70 30 600 * 70 * 30 – 550 U6-Y
DUO43-X
U6HEAT-Y
ZP-021570 620 570 70 30 620 * 70 * 30 – 570 M5000S-X
ZP-021580 630 580 70 30 630 * 70 * 30 – 580 FA20S-X
FA30V-Y
ZP-021600 650 600 70 30 650 * 70 * 30 – 600 M50A-X
M500-X
ZP-021619 670 619 70 30 670 * 70 * 30 – 619 3F-X
ZP-021631 690 631 70 30 690 * 70 * 30 – 631 1iB-X
ZP-021636 700 636 70 30 700 * 70 * 30 – 636 SL400-X

 

Model Kích thước
(mm)
Mô tả Ứng dụng cho máy cắt dây EDM
Standard Universal L L1 W H Bộ thanh kẹp Agie
Charmilles
Fanuc Makino Mitsubishi Seibu Sodick
ZP-021650 ZP-020715SS
ZP-020715DS
ZP-020900SS
ZP-020900DS
700 650 70 30 700 * 70 * 30 – 650 W53J-X
U53J-X
W53FB-X
UPV3-X
ZP-021670 ZP-020900SS
ZP-020900DS
720 670 70 30 720 * 70 * 30 – 670 440-X AQ537-X
ZP-021670-35 35 720 * 70 * 35 – 670
ZP-021680 730 680 70 30 720 * 70 * 30 – 680 1iE-X
C-600iA-X
NA2400-X
P-021680-35 35 730 * 70 * 35 – 680
ZP-021700 750 700 70 30 750 * 70 * 30 – 700 AG600-X
SL600-X
ZP-021700-35 35 750 * 70 * 35 – 700
ZP-021730 780 730 70 30 780 * 70 * 30 – 730 CUT30P-X
ZP-021730-35 35 780 * 70 * 35 – 730
ZP-021750-35 800 750 70 35 800 * 70 * 35 – 750 U6-X
DUO64-X
U6HEAT-X
ZP-021750-40 40 800 * 70 * 40 – 750
P-021830-35 880 830 70 35 880 * 70 * 35 – 830 FA30V-X M75A-X
P-021830-40 880 830 70 40 880 * 70 * 40 – 830
ZP-021910-40 960 910 70 40 960 * 70 * 40 – 910 U86-X
ZP-021910-45 45 960 * 70 * 45 – 910
ZP-028500 Phụ kiện cho kẹp phôi trụ Option
ZP-028100 Phụ kiện cho kẹp bên Option
ZP-028600 Phụ kiện cho ê tô Option
ZP-XXXXXX Chế tạo theo kích thước yêu cầu Bộ thanh kẹp
XXX * XX * XX – XXX

tsg beam

 

 

 

 

 

 

 

beam1

b2