Đồng đỏ tinh luyện dạng tấm

Posted on Posted in Điện cực đồng cho máy xung EDM, Đồng đỏ tinh luyện, Sản phẩm

Đồng tinh luyện dạng tấm C1100 1/2Hard (theo tiêu chuẩn JIS3250 / 3140)

Xuất xứ:  Hàn Quốc
Kích thước (mm)
8x400xCR
10x400xCR
15x400xCR
20x400xCR
25x400xCR
30x400xCR
35x400xCR
40x400xCR
45x400xCR
50x400xCR
55x400xCR
60x400xCR
70x400xCR
80x400xCR
CR: Kích thước theo yêu cầu của khách hàng (mm)