Đồng đỏ tinh luyện dạng thanh vuông

Posted on Posted in Điện cực đồng cho máy xung EDM, Đồng đỏ tinh luyện, Đồng và Hợp kim đồng, Sản phẩm

Xuất xứ:  Hàn Quốc

Đồng tinh luyện dạng thanh C1100 1/2Hard (theo tiêu chuẩn JIS3250 / 3140) chất lượng cao.

Ứng dụng:  làm điện cực xung định hình cho máy gia công tia lửa điện EDM.
 

Kích thước (mm)

10x10xCR

15.88×15.88xCR

20x20xCR

25x25xCR

31.75×37.75xCR

35x35xCR

40x40xCR

45x45xCR

50x50xCR

55x55xCR

60x60xCR

 CR: Kích thước theo yêu cầu của khách hàng (mm)