Bơm cấp liệu Hansan CS

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị cấp liệu Hansan

Mô tả:

Thùng cấp liệu được đặt ngang và bộ cấp được đặt thẳng với nhau.

Hiệu quả cấp liệu tốt, không có tiếng ồn khi hoạt động.

Phù hợp với nguyên liệu không cần chọn lọc

Thông số kỹ thuật: