Đá gốm XEBEC Pencil

Posted on Posted in Đá mài đánh bóng bóng Xebec

Đá gốm XEBEC Pencil

Kích thước
T × W × L (mm)
Red
#1200
Blue
#800
Đóng gói phù hợp với kẹp đá
0.5×0.5×50 3PACK-AR-0505S 3PACK-AB-0505S 3 PCL-5
0.9×0.9×50 3PACK-AR-0909S 3PACK-AB-0909S 3

PCL-9

 

Dụng cụ kẹp đá XEBEC Ceramic Stone Pencil

Mã sản phẩm Đường kính đá XEBEC Ceramic Stone Pencil
PCL-5 φ0.7mm AR-0505S AB-0505S
PCL-9 φ1.3mm AR-0909S AB-0909S