Bột đánh bóng kim cương Mircale

Posted on Posted in Bột đánh bóng kim cương, Dụng cụ đánh bóng khuôn, Sản phẩm
#Grit Cỡ hạt(μ) Ứng dụng đánh bóng Model H Model S
28000 0.5 Đánh bóng gương CMP-28000 KMP-28000
14000 1 CMP-14000 KMP-14000
8000 3 Đánh bóng tinh CMP-08000 KMP-08000
5000 4.5 CMP-05000 KMP-05000
3000 6 CMP-03000 KMP-03000
2000 8 CMP-02000 KMP-02000
1800 9 Đánh bóng trung bình CMP-01800 KMP-01800
1500 13 CMP-01500 KMP-01500
1200 15 CMP-01200 KMP-01200
1000 17.5 CMP-01000 KMP-01000
800 25 CMP-00800 KMP-00800
600 35 CMP-00600 KMP-00600
400 50 CMP-00400 KMP-00400
200 90 Đánh bóng thô CMP-00200 KMP-00200