Mâm cặp điện cực Erowa Quickchuck 100P

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Erowa cho máy xung EDM

ER-038824  QuickChuck 100P  (kèm tấm đế 125×125)

Ứng dụng: gá kẹp nhanh các holder điện cực theo chuẩn Erowa ; trong các ứng dụng gia công điện cực trên máy phay hoặc để kẹp gá kiểm tra điện cực.

ER-036345  QuickChuck 100P (không kèm tấm đế)

Hướng dẫn tháo lắp, bảo dưỡng mâm cặp Erowa Quickchuck 100P