Đầu kẹp điện cực Erowa

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Erowa cho máy xung EDM, Sản phẩm

Hãng sản xuất: Erowa (Thụy Sỹ)

Ứng dụng: khối đầu kẹp chuyên dụng để gá lắp điện cực đồng cho các máy EDM bao gồm 4 dạng cơ bản Uniholder, Prisround, Uniplate, và Uniblank được gia công chính xác, kèm theo tấm định vị (centering plate)

   

 

 Uniholder

ER-129071 Uniholder
12 pieces/set

 Prisround

ER-129070 Prisround
12 pieces/set

 UniplateER-093780 Uniplate
12 pieces/set

Uniblank

ER-129069 Uniblank
12 pieces/set

 

 Uniholder C

ER-093774 Uniholder C
12 pieces/set

 Prisround C

ER-093765 Prisround C
12 pieces/set

 Uniplate C

ER-129072 Uniplate C
12 pieces/set

 

 Uniblank C

ER-093758 Uniblank C
12 pieces/set

 

 

 

 

Model cũ ER-009226 ; ER-009222; ER-010793; ER-009219 (dừng sản xuất)