Đầu kẹp điện cực Erowa EJ ITS

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Erowa cho máy xung EDM, Sản phẩm
Mã sản phẩm Biên độ điều chỉnh  Phương pháp kẹp Bản vẽ kỹ thuật
EJ-1403 Chiều rộng điều chỉnh góc quay: ± 3 °, chiều rộng điều chỉnh theo chiều dọc: ± 3 °  Khối V, điện cực vuông 25 mm tối đa được vặn từ 3 hướng.Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1404  Bộ phận giữ, điện cực ø20 mm tối đa được vặn từ bên cạnh. Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1405 Collet, ø2.5mm, ø3.0-20mm. Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1413  Khối V, điện cực vuông 25 mm tối đa được vặn từ 3 hướng.Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1430  Khối V, điện cực vuông 25 mm tối đa được vặn từ 3 hướng.Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1414  Bộ phận giữ, điện cực ø20 mm tối đa được vặn từ bên cạnh. Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1434  Bộ phận giữ, điện cực ø20 mm tối đa được vặn từ bên cạnh. Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1415  Collet, ø2.5mm, ø3.0-20mm. Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1435  Collet, ø2.5mm, ø3.0-20mm. Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1416 Chỉnh căn chỉnh X, Y: ± 1 mm, chiều rộng điều chỉnh theo chiều dọc: ± 3 °  Collet, ø2.5mm, ø3.0-20mm. Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1436  Collet, ø2.5mm, ø3.0-20mm. Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay  
EJ-1406  Collet, ø2.5mm, ø3.0-20mm. Ứng dụng Kẹp các điện cực hiện có, điều chỉnh độ nghiêng, điều chỉnh góc quay