Ê tô cường lực Dine Taumax PVT/PVTM

Posted on Posted in Ê tô máy phay Korea, Sản phẩm

Xuất xứ: Hàn Quốc

1) PVT : standard type  (AUTO handle structure)
2) PTVM : economic type (MANUAL  handle structure)

Model Khoảng mở (mm) Lực kẹp (kgf) Khối lượng (kg)
Dòng
tiêu chuẩn
PVT-100 150 1000 – 3500 29
PVT-130 240 1500 – 4500 46
PVT-160 300 2000 – 5000 68
PVT-200 350 2500 – 5500 91
Dòng economic PVTM-100 200 1500 – 3500 28
PVTM-130 250 2000 – 4500 45
PVTM-160 300 2000 – 5000 68
PVTM-200 350 2000 – 5000 91