Mâm cặp điện cực Erowa Quickchuck 100P

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Erowa cho máy xung EDM, Sản phẩm

Maker: Erowa (Thuỵ sỹ)

 Mã sản phẩm  Mô tả  Kích thước
 ER-038824   QuickChuck 100P kèm đế vuông 125×125  
 ER-036345  QuickChuck 100P không kèm tấm đế

Ứng dụng:

-Gá kẹp nhanh các holder điện cực theo chuẩn Erowa

-Kẹp nhanh bằng gạt cơ khí

-Ứng dụng kẹp gia công điện cực trên máy phay hoặc để kẹp gá kiểm tra điện cực.

 

 

Hướng dẫn sử dụng mâm cặp điện cực Erowa Quickchuk 100P

 

Hướng dẫn bảo dưỡng mâm cặp Erowa Quickchuck 100P