Giác hút chân không chuyên dụng

Posted on Posted in Sản phẩm
Variations Symbol Type Series Pad diameter Adapter type Buffer

■Sử dụng hút các dạng đĩa CD and DVD. 

For transferring disks ZP2 20×25 (ID×OD:PCD 22.5)