Bộ tạo chân không SMC – ZK2 Series

Posted on Posted in Bộ tạo chân không

CATALOG: Van chân không ZK2

Features

■Tiết kiêm năng lượng (tự động ngắt nguồn khí khi đạt áp suất chân không)
■High-noise Reduction Silencer

Improved low noise and suction flow by adoption of a high-noise reduction silencer

Độ ồn thấp: 46 dB (A)∗1

∗ Nozzle size: ø0.7 (Under SMC’s measurement conditions)

Lưu lượng hút tăng tới 20%

■All in One Piping Wiring Installation time reduced!!

■Gá lắp đa dạng

■Van chân không đơn

■Bộ tạo chân không nhiều van