Máy lật khuôn 180o Mico-Korea (5-80 tấn)

Posted on Posted in Máy lật khuôn, mở khuôn
Model Trọng lượng khuôn (ton) Kích thước (mm)
A B C D
FT-5 5 1000 1000 275 2800
FT-10 10 1200 1200 350 3200
FT-20 20 1700 1700 400 4200
FT-30 30 2000 2000 450 5000
FT-40 40 2200 2200 500 5500
FT-50 50 2300 2200 550 5800
FT-60 60 2600 2400 650 6500
FT-80 80 3000 2800 700 7200