Ứng dụng công nghệ vision deep-learning Cognex trong sản xuất điện thoại mobile

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức kỹ thuật

Công nghệ Cognex Vision Deep-learning được ứng dụng trong công nghiệp sản xuất điện thoại

  • Kiểm tra phát hiện khuyết tật linh kiện trên bản mạch PCB (lỗi lệch chân pin, lỗi lem thiếc hàn, lỗi thiếu thiếc hàn)
  • Kiểm tra lắp ráp linh kiện bản mạch ( thiếu lịnh kiện, linh kiện lắp sai vị trí)
  • Phát hiện Lỗi xước bề trên bề mặt màn hình
  • Nhận diện kỹ tự OCR  trên linh kiện, đọc số serial pin điện thoại