Hệ thống lắp ráp tích hợp linh hoạt SMC FMS-200

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị đào tạo khí nén, Thiết bị khí nén SMC

 

Bao gồm các module:

FMS-201: Hệ Cấp sản phẩm thân ổ bi >> ( more…) 

FMS-202: Hệ cấp chi tiết ổ bi >> ( more…) 

FMS-203: Hệ ép thủy lực >> ( more…) 

FMS-204: Hệ cấp / lựa chọn chi tiết trục >> ( more…) 

FMS-205: Hệ cấp/ lựa chọn chi tiết vỏ che >> ( more…) 

FMS-206: Hệ cấp vít  >> ( more…) 

FMS-207: Hệ robot lắp vít tự động >> ( more…) 

FMS-208: Storage >> ( more…) 

FMS-209: Paint drying in oven >> ( more…) 

FMS-210: Quality control using artificial vision >> ( more…)