Bộ kết nối truyền thông IO-LINK Master trong tự động hóa nhà máy

Posted on Posted in Bộ nguồn IFM

Bộ kết nối truyền thông IO-LINK Master dùng trong các ứng dụng tự động hóa nhà máy với các đặc điểm:

  • Kết nối tới tám thiết bị truyền thông IO-LINK
  • Truyền dẫn tính hiệu ổn định các thông tin về máy móc, thông số xử lý và dữ liệu chẩn đoán tới bộ điều khiển
  • Tích hợp giao diện mạng điều khiển công nghiệp Fieldbus
  • Làm việc ở dải rộng nhiệt độ môi trường với các tiêu chuẩn bảo vệ cao
  • Thiết kế bền chắc để hoạt động bền bỉ trong môi trường công nghiệp
Dòng sản phẩm Đặc tả Giao tiếp truyền thông Tiêu chuẩn bảo vệ Phiên bản IO-Link
AL1422 IO-Link master dòng Performance IO-Link, EtherNet/IP IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1420 IO-Link master dòng Performance IO-Link, EtherNet/IP IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1402 IO-Link master dòng Performance IO-Link, PROFINET IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1400 IO-Link master dòng Performance IO-Link, PROFINET IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1100 IO-Link master dòng Standard IO-Link, PROFINET IP 65, IP 66, IP 67 1.1
ZZ1100 IO-Link master dòng khởi điểm – PROFINET
AL1102 IO-Link master dòng Standard IO-Link, PROFINET IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1122 IO-Link master dòng Standard IO-Link, EtherNet/IP IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1120 IO-Link master dòng Standard IO-Link, EtherNet/IP IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1352 IO-Link master dòng Data IO-Link, MQTT JSON IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1350 IO-Link master dòng Data IO-Link, MQTT JSON IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1332 IO-Link master dòng Data IO-Link, MQTT JSON, EtherCAT IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1342 IO-Link master dòng Data IO-Link, MQTT JSON, Modbus TCP IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1322 IO-Link master dòng Data IO-Link, MQTT JSON, EtherNet/IP IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1302 IO-Link master dòng Data IO-Link, MQTT JSON, PROFINET IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1340 IO-Link master dòng Data IO-Link, MQTT JSON, Modbus TCP IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1330 IO-Link master dòng Data IO-Link, MQTT JSON, EtherCAT IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1320 IO-Link master dòng Data IO-Link, MQTT JSON, EtherNet/IP IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1300 IO-Link master dòng Data IO-Link, MQTT JSON, PROFINET IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AC5225 Dòng Classic dạng module IO-Link, AS-i IP 67 1
AC6000 IO-Link master dòng Standard IO-Link, AS-i IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AC6002 IO-Link master dòng Standard IO-Link, AS-i IP 65, IP 66, IP 67 1.1
AL1010 IO-Link master  dòng Power IO-Link, PROFIBUS IP 65, IP 67 1.1
ZZ1120 IO-Link master dòng khởi điểm – EtherNet/IP