Đầu chống tâm máy tiện VLC

Posted on Posted in Phụ kiện máy tiện, Sản phẩm

Mô tả:

Đầu chống tâm máy tiện quay tải nhẹ dùng chống tâm định vị chi tiết và quay cùng với chi tiết khi gia công trên máy tiện.

– Phần đầu mũi chống tâm quay là vật liệu hợp kim cứng K20, độ cứng đạt 70 HRC.

– Độ cứng cao và được mài chính xác.

– Độ đồng tâm mũi chống tâm là 0.0005mm (0.0002”).

– Đây là mũi chống tâm máy tiện giá rẻ.

Thông số kỹ thuật:

ORDER NO. TYPE A B C D D1 L SPEED MAX.

R.P.M.

θ WORK LOADING-KGS G.w. weight kgs CODE NO
VLC-172 MT2 32 40 72 41 25 144 2300 60’ 60 0.55 5001-131
VLC-173 MT3 34 45 88 45 30 167 2000 60’ 160 0.84 5001-132
VLC-174 MT4 34 45 109 45 30 188 1800 60’ 300 1.15 5001-133
VLC-175 MT5 50 61 134 68 45 245 1500 60’ 800 3.3 5001-134