Mâm cặp 3 chấu Kitagawa UPR series

Posted on Posted in Mâm cặp Kitagawa, Sản phẩm

UPC series là dòng mâm cặp khí nén có kích thước lỗ tâm lớn

Model UPR450 UPR600 UPR650 UPR710 UPR910
Đường kính lỗ tâm (mm) 185 275 325 375 560
Phạm vi cặp (mm) Max. 441 590 655 715 915
Min. 131 241 239 301 477
Hành trình chấu cặp
Đường kính (mm)
Rapid 26 33 33 33 33
Gripping 14 17 17 17 17
Hành trình Plunger (mm) 53.0 53.5 53.5 53.5 53.5
Áp suất khí Max.(MPa) 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5
Lực kẹp Max. (kN) 100 120 147 162 162
Tốc độ quay Max. (min-1) 1300 1100 1000 900 600
Momen quán tính (kg・m2) 5.5 19.7 32.2 43.1 103.0
Khối lượng (kg) 195 365 476 532 735