Máy mài khí cầm tay tốc độ cao Miracle

Posted on Posted in Máy mài đánh bóng sửa khuôn, Sản phẩm
APG-700 : MÁY MÀI KHÍ TỐC ĐỘ CAO
APG-700

Thông số kỹ thuật

Phụ kiện kèm theo

* Tốc độ : 70,000rpm

* Trọng lượng máy : 110g

* Cỡ chấu kẹp : Ø3mm(tiêu chuẩn)

                        Ø2.34mm(tiêu chuẩn)

APG-700-1
   
MIG-0302 : MÁY MÀI KHÍ GIA TỐC LỚN
MIG-0302

Thông số kỹ thuật

Phụ kiện kèm theo

* Tốc độ : 60,000rpm

* Trọng lượng máy : 110g

* Cỡ chấu kẹp : Ø3mm(tiêu chuẩn)

                       Ø2.34mm(tùy chọn)

              Ø3.175mm(Option)

MIG-0302-1
   
MIG-0303 : MÁY MÀI KHÍ GIA TỐC LỚN
MIG-0303

Thông số kỹ thuật

Phụ kiện kèm theo

* Tốc độ : 60,000rpm

* Trọng lượng máy : 110g

* Cỡ chấu kẹp : Ø3mm(tiêu chuẩn)

                        Ø2.34mm(tùy chọn)

                       Ø3.175mm(tùy chọn)

MIG-0303-1
   
MIG-0603 : MÁY MÀI KHÍ – 2 CỠ CHẤU KẸP
MIG-0603

Thông số kỹ thuật

Phụ kiện kèm theo

* Tốc độ : 35,000rpm

* Trọng lượng máy : 170g

* Cỡ chấu kẹp : Ø3mm(tiêu chuẩn)

                       Ø6mm(tiêu chuẩn)

MIG-0603-1
   
MIA-120 MÁY MÀI GÓC
MIA-120

Thông số kỹ thuật

Phụ kiện kèm theo

* Tốc độ:70,000rpm

* Trọng lượng máy : 110g

* Cỡ chấu kẹp : M7

 MIA-120-1

 MIA-120-2

 MIA-120-3

 MIA-120-4

ABP-CUP-06(#60)

ABP-CUP-100(#100)

ABP-CUP-150(#150)

MIA-120-PLATE

ABN-O-060 (#60)

ABN-O-100 (#100)

ABN-O-150 (#150)

ABN-O-240 (#240)

ABN-O-320 (#320)

ABN-O-400 (#400)

ABN-O-600 (#600)

 

   
MIG-63SS / 63SS-X : MÁY MÀI KHÍ GIA TỐC LỚN – 2 CỠ CHẤU KẸP
MIG-63SS

Thông số kỹ thuật

Phụ kiện kèm theo

* Tốc độ : 35,000rpm

* Trọng lượng máy : 110g

* Cỡ chấu kẹp : Ø3mm(tiêu chuẩn)

                        Ø6mm(tiêu chuẩn)

MIG-63SS-1
   
MIL-03 : MÁY MÀI KHÍ KIỂU TỊNH TIẾN HÀNH TRÌNH 0.3mm 
MIL-03

Thông số kỹ thuật

Phụ kiện kèm theo

* Tốc độ : 40,000rpm

* Trọng lượng máy : 110g

* Hành trình : 0.3mm

            

MIL-03-1
   
MIL-07 : MÁY MÀI KHÍ KIỂU TỊNH TIẾN HÀNH TRÌNH 0.7mm
MIL-07

Thông số kỹ thuât

Phụ kiện kèm theo

* Tốc độ : 35,000rpm

* Trọng lượng máy : 190g

* Hành trình : 0.7mm

            

MIL-07-1