Phần mềm thiết kế-lập trình mạch khí nén SMC AUTOSIM-200

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị đào tạo khí nén, Thiết bị khí nén SMC

 

AUTOSIM-200 có các tính năng:


– Thiết kế các dạng mạch khí nén, điện, thủy lực.
– Thiết kế các ứng dụng giám sát hệ thống (SCADA).
– Tạo mô phỏng 3D và mô phỏng hoạt động .
– Nhập dữ liệu bản vẽ dạng 3D (3D studio, AutoCAD, Solidworks, Solidconcepter, etc.).
– Cấu hình đa tùy biến.
– Công cụ hỗ trợ và ví dụ minh họa đầy đủ.

DÙNG THỬ AUTOSIM-200 trong 40 ngày! >> ( click here ) 

Đã có phiên bản 2.0 với nhiều cải tiến và ứng dụng mới.