Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Brother

Posted on Posted in Brother
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
B201 630877000 Φ4.0 Common HS-300 series
B201-1 632272000 36x36x19 Common HS-300 series Nozzle holder for B201
B202 632902000 42x42x23.5 Upper HS-3100. 3600. 50A series Nozzle set with holder AWT. Manual type / Ref. 632272000
B202-1 Upper HS-3100. 3600 50A series Plastic screw for B202
B203 632930000 Φ37.5xΦ4×29 Lower HS-3100. 3600. 50Aseries Nozzle AT1506 / AWT type
B203-1 Lower HS-3100. 3600. 50Aseries Plastic nut for B203

Nắp chụp nước  

Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
B204 Φ38xΦ5×27.8 Common HS-3100. 3600. 50A series Nozzle withtapperhole AWT type
B205 659398001 Φ38xΦ5×27.8 Common HS-3100. 3600. 50A series Nozzle withstraighthole AT1507 AWT type