Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Brother

Posted on Posted in Brother
Đầu dẫn dây
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
B100 630745000 630769000 630787000 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower HS-100 series
B101 632267020 632267025 632267030 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Common HS-300. 350. 500 series OD19.5x19mmL
B102 632989000 632990000 632991000 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Upper HS-3100. 3600. 50A series AWT type OD26x19mmL
B103 632992000 632993000 632994000 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Lower HS-3100. 3600. 50A series AWT type OD26x19mmL
B104 632986000 632987000 632988000 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Common HS-3100. 3600. 50A series Manual type OD19.5x19mmL