Phụ kiện Pulley E cho máy cắt dây EDM Sodick

Posted on Posted in Sản phẩm, Sodick
Phụ kiện khác
Ảnh  Code No. Orignal P/No. Đường kính Vị trí Application
S400 3050098 Φ25 Bánh đai E AP. AW. BF. EPOC loại flate không có rãnh
S400C2 3050131 3050161 Φ25 Bánh đai E AP. AW. BF. EPOC loại gốm với rãnh 2 mm
S400C2S 3050131 3050161 Φ25 Bánh đai E AP. AW. BF. EPOC loại gốm với rãnh 6 mm
S400C6 3050105 Φ25 Bánh đai E AP. AW. BF. EPOC loại gốm với rãnh 6 mm
S400C6S 3050105 Φ25 Bánh đai E AP. AW. BF. EPOC loại gốm với rãnh 6 mm
S400CF 3052384 Φ25 Bánh đai E AP. AW. BF. EPOC loại gốm phẳng không có rãnh
S400CFS 3050047 Φ25 Bánh đai E AP. AW. BF. EPOC  loại gốm phẳng không có rãnh
S400-1 3050047 Φ25 Bánh đai E AP. AW. BF. EPOC Loại phẳng không có rãnh con lăn cho S400set
S400-2 Tay cầm AP. AW. BF. EPOC loại cho ròng rọc AS-5543
S400-3 Đai cao su AP. AW. BF. EPOC loại cho ròng rọc AS-5543
S400-4 Vỏ AP. AW. BF. EPOC loại cho ròng rọc AS-5543
S400-5 SS626LLB 16×18 Chỗ tựa AP. AW. BF. EPOC loại Bearing SS626LLB cho ròng rọc AS-5543
S405 Phía trên AP200 loại dây con lăn
S405S Phía trên AP200 loại dây con lăn