Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM SPM

Posted on Posted in SPM
Đầu dẫn hướng dây
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
SP101 ~ ~ X052B176G53 X052B176G54 X052B176G55 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common SP-320A series
SP108 Set screw
SP109 P74-L980 Wire guide
SP129C X054D826H02 X054D826H04 X054D826H01 Φ0.50 Φ1.00 Φ1.50 Jet nozzle
SP132 ~ ~ X053C834G53 X053C834G54 X053C834G56 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.310 Common SP-430S. 430P. 640P. 850P series
SP133 ~ ~ X052B243G61 X052B243G65 X052B243G62 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.310 Common SP-430S. 430. 640. 850P series