Thùng cấp liệu Hansan HP

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị cấp liệu Hansan

Mô tả:

Thùng cấp liệu được bố trí theo chiều ngang và có thể cung cấp nguyên vật liệu chính xác và ổn định.

Thùng cấp liệu không gây tiếng động khi làm việc.

Thông số kỹ thuật: