Bộ đồ gá kẹp chi tiết Vertex

Posted on Posted in Đồ gá kẹp Vertex

Model

Rãnh bàn

Kích thước

Trọng lượng

CK-103A

7/16″

3/8″-16w

6.7

CK-103B

1/2″

3/8″-16w

6.7

CK-104A

9/16″

1/2″-12w / 1/2″-13UNC

9.7

CK-104B

5/8″

1/2″-12w / 1/2″-13UNC

10.4

CK-105A

11/16″

5/8″-11w

12.5

CK-105B

3/4″

5/8″-11w

11.8

CK-206

7/8″

3/4″-10w

26.3

CK-08

10

M8-1.25P

7.4

CK-10

12

M10-1.25P

7.6

CK-12A

14

M12-1.75P

9.4

CK-12B

15.7

M12-1.75P

9.5

CK-14

16

M14-2.0P

11.1

CK-16

18

M16-2.0P

12.7

CK-18

20

M18-2.5P

25.3

CK-20

22

M20-2.5P

27

Bộ đồ gá 52 chi tiết. Các chi tiết có thể được mua riêng lẻ