Bộ tấm đệm góc Vertex

Posted on Posted in Đồ gá kẹp Vertex

Model AB-130: Bao gồm 12 khối căn góc (¼°, ½°,1°,2°,3°,4°,5°,10°,15°,20°,25°,30°)

Kích thước tổng: Dài 75mm × dầy 6mm

Độ chính xác: 00001″/inch

Model AB-163:  Bao gồm 9 khối căn góc ( ½°,1°,2°,3°,4°,5°,10°,15°,30°)

Model AB164 :  Bao gồm 8 miếng: 3 khối V: 10°,15°300° và 5 tấm căn góc từ 1° tới 5°