Khối chữ V từ Vertex

Posted on Posted in Phụ kiện máy mài

Model

Lực từ hút

Kích thước

H

W

L

L1

L2

VCP-25

70KGS

95.3

70

101.6

50

20

3.75″

2.76″

4″

1.97″

0.75″

 

Model

Lực từ hút

Kích thước

H

W

L

L1

VCP-26

30KGS

73.3

54

70

38

2.87″

2.13″

2.76″

1.5″

VCP-27

35KGS

73

60

125

38

2.87″

2.36″

4.92″

1.5″

Modle

Lực từ hút

Kích thước

Độ rộng chữ V

H

W

L

VCP-29

17KGS

74

45

110

60

2.91″

1.77″

4.33″

2.36″

VCP-30

23KGS

100

50

150

90

3.94″

1.97″

5.91″

3.54″