Machine vision (Thị giác máy tính) : giải pháp cho tự động sản xuất

Posted on Posted in Tin tức kỹ thuật

Machine vision là gi?

“Machine vision” hay “Thị giác máy” , “Thị giác máy tính”, một thuật ngữ kỹ thuật trở nên phổ biến trong 1 thập kỷ trở lại đây,  được Hiệp hội AIA (Automated Imaging Association) giải nghĩa như một hệ thống kết hợp phần cứng và phần mềm thực thi việc lấy ảnh (chụp) ảnh và xử lý dữ liệu ảnh để làm căn cứ đưa ra tác vụ cho các thiết bị chấp hành khác.

Hiểu nôm na, hệ thống “máy nhìn” tương ứng như bộ phận thị giác (mắt) ở con người, ghi nhận các hình ảnh thực tế xung quanh, truyền tín hiệu về não bộ để xử dữ liệu hình ảnh, từ đó điều khiển tứ chi tay, chân hoạt động tương ứng.

Do vậy, chúng ta dễ thấy trong các nhà máy sản xuất, những khâu nào đang sử dụng con người trong việc quan sát, kiểm tra bằng mắt sẽ có thể được thay thế, cải tiến tự động hoá bằng “Machine vision”; kết hợp với các cơ cấu điều khiển tự động (PLC); cơ khí tự động hoá trở thành một giải pháp tự động hoá sản xuất hoàn chỉnh, tốc độ và tin cậy.

Hệ thống thị giác máy bao gồm những thành phần gì?

4 bộ phận cơ bản của Machine vision là : ống kính (len); cảm biến hình ảnh (image senso), máy tính (computer) và phần mềm (Vision software).

Tuy gọi là một hệ thống thị giác máy, tuy nhiên thiết bị này ngày càng được tích hợp nhỏ gọn với cấu hình phần cứng rất cao, khả năng lấy hình ảnh cực nét và xử lý dữ liệu siêu tốc. Đăc biệt, với khả năng nạp các dữ liệu training từ phần mềm và sau đó có thể tách ra hoạt động độc lập, hệ thống vision machine lúc này như một chiếc “smart camera”  nhỏ trong lòng bàn tay.