Sun-Yell International Corporation

Posted on Posted in Đối tác

SUN-YELL INT’L CORP cung cấp phụ kiện và vật tư tiêu hao EDM dùng cho khuôn mẫu.
Đặc biệt, họ tập trung vào thương hiệu  “
SUN-YELL cung cấp các sản phẩm đa dạng với chất lượng cao cho mọi máy EDM phù hợp với thương hiệu.

Với việc SUN-YELL đã cung cấp các sản phẩm trên 30 năm, thương hiệu SUN-YELL là sự đảm bảo cho chất lượng sản phẩm và được khách hàng tin dùng.

SUN-YELL hiện tại đã mở rộng kinh doanh tại các khu vực Đông Nam Á / Mỹ / châu Âu v.v