ASSFALG GmbH

Posted on Posted in Đối tác

Assfalg magnets tượng trưng cho tính sáng tạo và sự phát triển cao của hệ thống kẹp và nâng hạ từ. Assfalg GmbH được thành lập năm 1932 là 1 công ty gia đình và tới nay được điều hành bởi thế hệ thứ 4.

Kể từ tháng 11/2011, Assfalg có hệ thông quản lý chứng chỉ theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001:2008.