Dao phay tốc độ cao Korloy Pro-V cho vật liệu nhôm (Hàn Quốc)

Posted on Posted in Dao phay Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

(inch)
Đường kính đầu dao Kiểu vát (Ramping) Xuống dao kiểu xoắn ốc (Helix) chưa có lỗ Xuống dao kiểu Helix có sẵn lỗ
Góc nghiêng bề mặt (độ) Khoảng cách đi xuống của 1 lần phay vát   Đường kính gia công nhỏ nhất Chiều sâu tối đa một lần xoắn dao Đường kính gia công lớn nhất Chiều sâu tối đa một lần xoắn dao Đường kính gia công nhỏ nhất Chiều sâu tối đa một lần xoắn dao
1 15 2.3 1.6 0.51 1.7 0.60 1 0.08
1.25 10 3.8 2.1 0.43 2.2 0.49 1.6 0.18
1.5 7 5.6 2.7 0.41 2.9 0.45 2.2 0.24
2 5 7.8 3.5 0.39 3.7 0.41 3 0.26
2.5 3.5 11.2 4.6 0.36 4.7 0.37 4 0.28
3 2.6 15.1 5.9 0.35 6 0.37 5.3 0.29
4 2 19.7 7.5 0.35 7.6 0.35 6.9 0.3
5 1.5 26.2 9.4 0.33 9.6 0.33 8.9 0.3