Giải pháp vision OCR deep-learning Cognex cho nhận dạng ký tự khó

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức kỹ thuật

NHẬN DIỆN KÝ TỰ KHÓ – HỆ THỐNG THỊ GIÁC MÁY TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DEEP LEARNING

 

Ngày nay, những thuật toán của xử lý ảnh có thể nhận diện ký tự khó được các dấu hiệu hoặc những sự khác biệt thậm chí là nhỏ nhất. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Công nghệ deep learning cung cấp một phương pháp đột phá để tự động kiểm tra khi mã bị biến dạng, bị lệch hoặc chất lượng khắc kém, đặc biệt trong các điều kiện khó đọc

  • Công cụ đọc ký tự OCR dựa trên nền tảng deep learning của Cognex tận dụng hệ font chữ đã được đào tạo sẵn để áp dụng cho các ứng dụng kiểm tra.
  • Đơn giản xác định vùng cần kiểm tra, thiết lập kích thước ký tự và đọc các ký tự trong ảnh chụp được.
  • Chức năng đọc OCR dựa trên nền tảng deep learning  trong phần mềm Vision Vidi hoặc tích hợp trong machine vision thế hệ mới IS-D900 của Cognex có thể đọc các mã code cực khó mà chức năng đọc OCR truyền thống không thể đọc được.

Một số ví dụ:

Đọc VIN code đột dập trên linh kiện ô tô

 


Đọc code khắc bị mờ trên linh kiện điện tử

 

Đọc code in trên bề mặt công đóng hôp/lon

 

Đọc code in trên bề mặt không không phẳng, phản sáng cao

Cognex In-Sight Vidi D900 và VisionPro Vidi : công nghệ vision deep learning hàng đầu thế giới

 

 


Hướng dẫn sử dụng tính năng OCR deep learning với máy In-Sight D900

 

#nhandienkytu #nhandienkytukho #camerathigiacmay #Cognex #trituennhantao #kiemtrangoaiquan #kiemtraloisanpham #kiemtrakhuyettat