Cảm biến báo mức – Khái niệm máy phát mô-đun cho các ứng dụng vệ sinh

Posted on Posted in Cảm biến báo mức, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Chiều dài đầu dò Mức độ đo lường Thiết lập nhà máy Probe length Thiết kế điện
LR2750 150…2000 mm 0.02…1.98 m PNP/NPN
LR2350 150…2000 mm PNP/NPN
LR2759 150…2000 mm PNP/NPN
LR3320 100…2000 mm PNP/NPN
LR7320 100…2000 mm PNP/NPN
LR7020 100…2000 mm PNP/NPN
LR8020 100…2000 mm PNP/NPN
LR8320 100…2000 mm PNP/NPN