Cảm biến báo mức – Khái niệm máy phát mô-đun

Posted on Posted in Cảm biến báo mức, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Chiều dài đầu dò L Mức độ đo lường Thiết lập nhà máy Thiết kế điện
LR7000 100…1600 mm 0.02…1.58 m PNP
LR3000 100…1600 mm 0.02…1.58 m PNP
LR2050 150…2000 mm 0.02…1.98 m PNP/NPN
LR2750 150…2000 mm 0.02…1.98 m PNP/NPN
LR8000 100…1600 mm 0.02…1.58 m PNP
LR9020 100…1600 mm 0.02…1.58 m
LR3300 100…1600 mm 0.02…1.58 m PNP
LX0024 100…1600 mm môi trường nước, chiều dài đầu dò L = 300 mm PNP
LR7300 100…1600 mm 0.02…1.58 m PNP
LX0025 100…1600 mm môi trường nước, chiều dài đầu dò L = 400 mm PNP
LR2350 150…2000 mm PNP/NPN
LR8300 100…1600 mm 0.02…1.58 m PNP
LR8010 100…1600 mm 0.02…1.58 m PNP
LR2059 150…2000 mm PNP/NPN
LR2759 150…2000 mm PNP/NPN
LR3020 100…2000 mm PNP/NPN
LR3320 100…2000 mm PNP/NPN
LR7320 100…2000 mm PNP/NPN
LR7020 100…2000 mm PNP/NPN
LR8020 100…2000 mm PNP/NPN
LR8320 100…2000 mm PNP/NPN