Lưu lượng kế dòng xoáy Ifm

Posted on Posted in Cảm biến lưu lượng, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Phạm vi đo Vật liệu (bộ phận ướt) Thiết kế điện Quá trình kết nối Chức năng đầu ra
SV3150 0.5…10 l/min
0.074…1.474 m/s
ETFE; PA 6T; EPDM G 1/2 DN6 analogue
SV5150 1.8…32 l/min
0.265…4.716 m/s
ETFE; PA 6T; EPDM G 3/4 DN10 analogue
SV6150 3.5…50 l/min
0.29…4.145 m/s
ETFE; PA 6T; EPDM G 3/4 DN15 analogue
SV4050 0.9…15 l/min
0.133…2.21 m/s
ETFE; PA 6T; FKM G 1/2 DN8 analogue
SV7050 5…85 l/min
0.265…4.509 m/s
ETFE; PA 6T; FKM G 1 DN20 analogue
SV5050 1.8…32 l/min
0.265…4.716 m/s
ETFE; PA 6T; FKM G 3/4 DN10 analogue
SV7150 5…85 l/min
0.265…4.509 m/s
ETFE; PA 6T; EPDM G 1 DN20 analogue
SV3050 0.5…10 l/min
0.074…1.474 m/s
ETFE; PA 6T; FKM G 1/2 DN6 analogue
SV8050 9…150 l/min
0.283…4.709 m/s
ETFE; PA 6T; FKM G 1 1/4 DN25 analogue
SV6050 3.5…50 l/min
0.29…4.145 m/s
ETFE; PA 6T; FKM G 3/4 DN15 analogue
SV8150 9…150 l/min
0.283…4.709 m/s
ETFE; PA 6T; EPDM G 1 1/4 DN25 analogue
SV4150 0.9…15 l/min
0.133…2.21 m/s
ETFE; PA 6T; EPDM G 1/2 DN8 analogue