Cảm biến nhiệt độ – Máy phát nhỏ gọn dùng trong công nghiệp

Posted on Posted in Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range temperature Factory setting Analogue output Process connection Installation length EL
TA2145 -50…150 °C -50…150 °C 4…20 mA G 1/4 150 mm
TA2115 -50…150 °C -50…150 °C 4…20 mA G 1/4 50 mm
TA2105 -50…150 °C -50…150 °C 4…20 mA G 1/4 25 mm
TA2603 -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA 1/4″ NPT 25 mm
TA2613 -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA 1/4″ NPT 50 mm
TA2417 -50…150 °C 0…100 °C 4…20 mA G 1/2 50 mm
TA2415 -50…150 °C -50…150 °C 4…20 mA G 1/2 50 mm
TA2435 -50…150 °C -50…150 °C 4…20 mA G 1/2 100 mm
TA2135 -50…150 °C -50…150 °C 4…20 mA G 1/4 100 mm
TA2232 -50…200 °C 0…200 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 100 mm
TA2437 -50…150 °C 0…100 °C 4…20 mA G 1/2 100 mm
TA2333 -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA 1/2″ NPT 100 mm
TA2242 -50…200 °C 0…200 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 150 mm
TA2405 -50…150 °C -50…150 °C 4…20 mA G 1/2 30 mm
TA2262 -50…200 °C 0…200 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 250 mm
TA2313 -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA 1/2″ NPT 50 mm
TA2241 -50…200 °C -10…150 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 150 mm
TA2303 -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA 1/2″ NPT 30 mm
TA2343 -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA 1/2″ NPT 150 mm
TA2445 -50…150 °C -50…150 °C 4…20 mA G 1/2 150 mm
TA2447 -50…150 °C 0…100 °C 4…20 mA G 1/2 150 mm
TA2292 -50…200 °C 0…200 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 350 mm
TA2212 -50…200 °C 0…200 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 50 mm
TA2633 -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA 1/4″ NPT 100 mm