Cảm biến nhiệt độ – Bộ đánh giá nhiệt độ

Posted on Posted in Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Product Measuring range temperature Factory setting Output function Analogue output Process connection
TR7439 -100…600 °C / -148…1112 °F normally open / normally closed; (parameterisable) G 1/2 external thread
TR2439 -100…600 °C / -148…1112 °F -40…300 °C / -40…572 °F normally open / normally closed; (parameterisable); analogue 4…20 mA / 0…10 V G 1/2 external thread
TY7439 -100…600 °C normally open / normally closed; (parameterisable) G 1/2 external thread
TY2439 -100…600 °C -40…300 °C normally open / normally closed; (parameterisable); analogue 4…20 mA / 0…10 V G 1/2 external thread