VLC series

Posted on Posted in Đèn chiếu cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động
1CH LED LIGHT CONTROLLER
  • Kích thước siêu nhỏ gọn với trọng lượng nhẹ.
  • Thích hợp cho sử dụng máy.
  • 1CH lên đến 10W.
  • 3 model cho 24V / 12V / 0.7A.
  • Din-rail gắn.
  • Bật / tắt bên ngoài và kiểm soát độ sáng có sẵn.
  • RoHS compliant.
MÃ SẢN PHẨM ĐẦU RA ĐIỆN THẾ VÀO ĐIỆN THẾ RA ON / OFF CONTROL INTENSITY CONTROL
VLC-24V10-1 1CH / max. 10W DC 24V / 0.5A 1 Channel DC24V (between output and GND) Signal H (12-24V) OFF / L (0V) ON PWM 19.6KHz
VLC-12V10-1 1CH / max. 10W DC 12V / 1.0A 1 Channel DC12V (between output and GND) Signal H (12-24V) OFF / L (0V) ON PWM 19.6KHz
VLC-07A10-1 1CH / max. 700mA (0.7A) DC 12V / 1.0A – DC 24V / 0.5A 1 Channel 0.7A (between output and GND) Signal H (12-24V) OFF / L (0V) ON Constant-current control