VL-CB SERIES

Posted on Posted in Đèn chiếu cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động
DIRECT CHIP BACK LIGHT
  • Ánh sáng đồng đều cao bằng cách sử dụng chip LED mật độ cao.
  • Thiết kế siêu mỏng.
  • RoHS compliant.
MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC DIMENSION OF LIGHTING AREA X (MM) DIMENSION OF LIGHTING AREA Y (MM) POWER CONSUMPTION (MAX.)
VL-CB0303R Red 32 32 24V / 0.6 W
VL-CB0303W White 32 32 24V / 0.9 W
VL-CB0306R Red 32 62 24V / 1.1 W
VL-CB0306W White 32 62 24V / 1.8 W
VL-CB0606R Red 62 62 24V / 2.3 W
VL-CB0606W White 62 62 24V / 3.6 W
VL-CB0909R Red 92 92 24V / 5.2 W
VL-CB0909W White 92 92 24V / 8.0 W
VL-CB0909B Blue 92 92 24V / 8.4 W
VL-CB0909G Green 92 92 24V / 10.0 W
VL-CB1212R Red 122 122 24V / 9.4 W
VL-CB1212W White 122 122 24V / 14.2 W
VL-CB1521W White 152 212 24V / 30.0 W
VL-CB1527W White 152 272 24V / 39.0 W